ภาพกิจกรรม
วันที่ 19 สิงหาคม 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการ เยาวชนสร้างชาติ Gen Z Gen Stronh โครงการรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ณ โรงแรม นนทบุรีพาเลช อำดภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
วันที่ 19 สิงหาคม 2565
      อบรมเชิงปฏิบัติการ เยาวชนสร้างชาติ Gen Z Gen Stronh โครงการรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ณ โรงแรม นนทบุรีพาเลช อำดภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2565,13:09   อ่าน 61 ครั้ง